Bienale neodvisnih

PRVI PROMOTOR SODOBNE SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE, NJENIH USTVARJALCEV IN KONTEKSTOV.

Bienale neodvisnih je periodični dogodek, ki raziskuje področja in kontekste rabe sodobne ilustracije, podpira direktno avtorstvo in promovira avtorje same, soustvarja vizualno kulturo na slovenskem področju in se želi povezovati navznoter in navzven.

Neodvisna platforma (vzpostavljena leta 2007) je vzniknila iz potrebe po redefiniciji pojma ilustracije, saj so jo sodobne ustvarjalne prakse že davno presegle, neodzivnost stroke pa je celo generacijo mladih ustvarjalcev potisnila na rob umetniških praks.

V šestih letih delovanja smo bili priča razmahu ilustrativnega ustvarjanja in priznanju, da obstaja v eksperimentalnih praksah ilustracije vir nenadomestljive hudomušne svobode intermedijskega izražanja.

Bienale iz edicije v edicijo predstavlja svežo mešanico avtorjev specifičnih estetskih in vsebinskih nabojev in  ostaja predvsem poklon avtorjem, ki jih kljub težkim pogojem dela na področju kulture in vizualnih praks žene naprej navdušenje, radovednost, domišljija, svežina, avtorska svoboda in neodvisnost kot bistven pogoj njihove ustvarjalnosti in življenjskega stila.

NOSILEC VSEBINE IN PROJEKTA: DRUŠTVO TRETAROKA

TRETAROKA je organizacija, ki jo je formirala skupina ustvarjalnih posameznikov. Zanimajo jo družbeno angažirani projekti, ki jih prevzemamo odgovorno, vendar polna idealizma, saj je prepričana, da so civilne iniciative pomemben element pri preprečevanju uniformnosti in spodbujanju pestrosti. Tretaroka izhaja iz oblikovalsko/umetniških in kulturoloških področij ter se usmerja v povezovanje z drugimi praksami.

Za ohranjanje življenjskega okolja in ustvarjanje boljših pogojev za bivanje, je potrebna sprememba mišljenja in vrednostnega sistema, zato si prizadeva aktivno povezati različne nivoje v družbi. Tretaroka se je od začetka leta 2005, poleg številnih kooperacijskih projektov, usmerila predvsem v družbeno kritične in druge izobraževalne platforme, ki osvetljujejo, razvijajo in povezujejo znotraj tem, ki vplivajo na kreativno in drugo klimo v slovenskem okolju. V skupnih sodelovanjih tako podpiramo odprte platforme za izmenjavo znanj, ustvarjalne in kolaborativne projekte, in projekte povezovalne narave.

Ves čas svojega obstoja se fokusira na povezovanje z mednarodnim prostorom in v zadnjih letih dobro sodeluje z Univerzo Aalto iz Helsinkov pri realizaciji različnih eksperimentalnih projektov (Face2Face, Marmelada, Emotivno okno, Design Biotop). V slovenskem okolju se povezujemo z različnimi mediji in organizacijami (Ljudmilo, Kinom Šiška, ALUO, javno agencijo SPIRIT, MAO, Ministrstvom za Kulturo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, galerijami, javnimi prostori, podjetji, posamezniki…).